Sotning

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand.

Sotning handlar om att rengöra eldstaden och ta bort brännbara beläggningar, och på så sätt minska risken för okontrollerad brand, så kallad soteld. Sotning ska ske regelbundet och detta sker genom att du får en aviserad tid från det företag som är upphandlat att utföra sotningen där du bor. 

 

Sedan 2021-04-01 sköter inte vi längre sotning och brandskyddskontroll i Solna och Sundbyberg. Ny entreprenör för områdena är Fluetec AB, www.stockholmssotare.se

 

 

För mer information eller ifall du har några frågor, kontakta oss.