Brandskydd

Exempel på tjänster:

  • Besiktning av nya och befintliga eldstäder med rökkanaler
  • Nybesiktning
  • Statusbesiktning
  • Provtryckning
  • Funktionsprovning
  • Invändig filmning av kanaler
  • Läckagemätning
  • Felsökning

För mer information eller ifall du har några frågor, kontakta oss.