Bloggen FAQ. Här lägger vi på Renare Kanaler upp olika inlägg som kan vara av intresse för våra kunder.

Innehållsförteckning

Vad är ett kontrolldon?

En vanlig anmärkning vid OVK är att det sitter fel typ av don/ventil i en frånluftsöppning. Tex i ett badrum eller kök.

Kontrolldon

Vad är en tallriksventil? Tallriksdon?

Dessa tallriksdon / tallriksventiler sitter normalt i äldre hus där man har självdragsventilation. Donet ser ut som en tallrik.

Tallriksdon

Vad är en im-lucka / Vipp-lucka

Dessa sitter i äldre bostadskök. Dessa kan regleras med hjälp av en reglérkedja. När man lagar mat, öppnar man luckan med hjälp av kedjan. När man inte lagar mat, stänger man luckan.

Im lucka

Vad är ett tilluftsdon?

Ett tilluftsdon ska sitta i boningsrum eller arbetsrum där man ställer höga krav på luftkvalitet. 

Tilluftsdon
Tilluftsdon

Vad är en uteluftsventil? Friskluftsventil? Biobe?

Dessa sitter antingen i fönsterkarm eller i fönsterbåge, de kan även sitta monterade bakom radiatorer eller på yttervägg.

En del av dom har invändiga filter. Deras syfte är att förse rum med uteluft.

Uteluftsventil