Innehållsförteckning

Vad är ett kontrolldon?

Vad är ett kontrolldon?

Frågan uppstår ofta, efter en OVK besiktning. Där en vanlig anmärkning är att det sitter fel typ av don på en kanal.

Läs vidare så får ni veta mer.

I ett hus med mekanisk ventilation. Sitter det en eller flera fläktar. Dessa fläktar har kanaler kopplade till sig. 

På dessa kanaler, ska det sitta don / ventiler.

För att det ska gå att justera ett fastflöde över donet, behöver detta don vara ett sk kontrolldon.

Kontrolldon