Rena-Kanaler_DSCF1058_BW

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll i Stockholm

Säkerställ optimal luftkvalitet med Renare Kanaler

Stockholms snabba urbanisering ställer höga krav på en sund inomhusmiljö för att garantera invånarnas hälsa och välbefinnande. Renare Kanalers expertis inom Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) i Stockholm erbjuder en pålitlig lösning för att säkerställa optimal luftkvalitet och energieffektivitet i din fastighet.

Varför OVK är obligatoriskt

OVK är en nödvändig åtgärd för att uppfylla lagkraven och förordningarna kring ventilation. Genom att genomföra regelbundna OVK-kontroller säkerställer du att din fastighet lever upp till de högsta standarderna för inomhusmiljö.

OVK görs innan alltid innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk. Utöver det så gäller följande,

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. Kontroll vart tredje år. (3 år)

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. Kontroll vart tredje år. (3 år)

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. Kontroll vart sjätte år. (6 år)

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Du kan läsa mer på Boverkets sida här.

Varför välja Renare Kanaler för din OVK i Stockholm

Helhetslösningar: Vi erbjuder inte bara OVK-kontroller utan även helhetslösningar för dina ventilationsbehov. Från regelbundna kontroller och underhåll till energioptimering och modernisering av äldre system.

Erfarenhet och kompetens: Med många års erfarenhet garanterar vi att din fastighet får den bästa möjliga lösningen för att uppnå en frisk och behaglig inomhusmiljö. Vi använder svensktillverkade mätinstrument av högsta kvalitet.

OVK i Stockholmsområdet

Vi är stolta över att betjäna företag och fastighetsägare i hela Stockholmsområdet, inklusive:

  • Solna
  • Sundbyberg
  • Sollentuna
  • Kista 
  • Jakobsberg
  • Norrort

Kontakta oss för din OVK i Stockholm

Säkerställ en sundare och mer energieffektiv inomhusmiljö genom att boka din OVK med Renare Kanaler idag. Kontakta oss för en professionell och pålitlig service.

Hur går det till?

  • En besiktningsman går igenom hela ventilationssystemet i huset.
  • Till och frånluftsflöden mäts upp och antecknas.
  • Brister noteras och graderas.
  • Efter besöket får fastighetsägare och kommun ett varsitt besiktningsprotokoll.

OVK protokoll

Efter OVKn får ni ett OVK protokoll samt laminerat trapphusintyg.

I de fall besiktningen ej blir godkända. Kan vi hjälpa till med ett åtgärdsupplägg.