Rena-Kanaler_DSCF1021_BW

Rökluckor och Rökgasluckor

Effektiv hantering av brandgaser 

Röken som uppstår vid en brand kan vara lika farlig som själva elden. Vid en brand är rökluckor och rökgasluckor avgörande för att minimera skador och risker. På Renare Kanaler förstår vi vikten av korrekt brandskydd, och vi erbjuder experttjänster för:

  • Rökluckor
  • Brandgaser
  • Rökgasluckor
  • Brandluckor

Varför Rökluckor?

Rökluckor är en nödvändig del av byggnadstekniskt brandskydd. De spelar en viktig roll för att förhindra ytterligare brandspridning och minimera skadorna orsakade av rök. Våra auktoriserade servicepersonal är experter på att serva och underhålla rökluckor för att säkerställa optimal funktion.

Rökluckor i Trapphus och Lokaler

I de flesta trapphus finns rökluckor som är avgörande för att ventilera ut brandgaser vid en brand. Rökluckor används för att evakuera rök från trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Målet är att sänka temperaturen, minimera rökskador och förhindra brandspridning.

Vårt Åtagande för Brandskydd

  • Effektiv rökutrymning: Rökluckor underlättar rökutrymning vid brand, vilket är kritiskt för att skydda människor och egendom.

  • Skademinimering: Genom att sänka temperaturen och minimera rökutveckling bidrar rökluckor till att minimera skador på byggnader och varor.

  • Underlättar Släckningsarbetet: Rökluckor underlättar släckningsarbetet genom att skapa bättre arbetsförhållanden för räddningspersonal.

Kontakta Oss för underhåll av era rökluckor.

För att säkerställa effektivt brandskydd med rökluckor och rökgasluckor, kontakta Renare Kanaler. Vårt team av experter på att serva och underhålla era rökluckor och rökgasluckor. Kontakta oss här.

Vi funktionsprovar era rökluckor

Vi erbjuder service och funktionsprovning med 1års intervall. 

Vårt erbjudande:

1: Service och funktionsprovning av era rökluckor 1ggr per år.

2: Rapport efter vårat besök

3: Åtgärdsförslag vid anmärkning.