Innehållsförteckning

Im-lucka

Dessa sitter i äldre bostadskök.

 Dessa kan regleras med hjälp av en reglérkedja.

 När man lagar mat, öppnar man luckan med hjälp av kedjan. När man inte lagar mat, stänger man luckan.

Im lucka
Imlucka